post image

ข้อดีของการทำประกันชั้น 1

เมื่อเราเริ่มซื้อรถยนต์ สิ่งที่สำคัญคียงคู่กันมาคือ ความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของตัวเราเอง หรือจะเป็นทรัพย์สินดังเช่นตัวรถ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในรถของเรา การทำประกันรถยนต์จึงช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้แก่เราได้ โดยประกันที่มีความครอบคลุมมากที่สุดก็คือ ประกัยรถยนต์ชั้น 1 นั่นเอง โดยวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จัก ข้อดีของการทำประกันชั้น 1 แม้ว่าราคาประกันชั้น 1 จะสูงแต่ก็มีผู้ใช้รถยนต์ให้ความสนใจจำนวนมาก เพราะสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสุดๆ นั่นเอง   1.คุ้มครองใครบ้าง  ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองครอบคลุมและกว้างกวางมาก เพราะไม่ได้คุ้มครองแค่ผู้เอาประกันเพียงอย่างเดียว แต่ในกรณีเกิดอุบัติเหตุยังคุ้มครองคู่กรณี และผู้ใช้ยานพาหนะอื่นๆบนท้องถนนเดียวกัน เช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างเคียง หรือรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังคุ้มครองไปถึงผู้ที่เดินบนทางเท้าที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วย   2.คุ้มครองกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด   2.1 ไฟไหม้   ไฟที่ลุกลามจนเกิดความเสียหายต่อตัวรถของเรานั้นหากยังพอซ่อมแซมได้ บริษัทประกันก็จะจ่ายชดเชยค่าเสียหาย ค่าซ่อมรถให้แก่ผู้เอาประกัน แต่ในกรณีของรถที่เสียหายเกินกว่า 70% ถ้าไม่สามารถซ่อมได้ บริษัทจะทำการยึดซากรถของเรา และจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามในเงื่อนไขที่เราตกลงไว้กับทางบริษัท   2.2 น้ำท่วม   น้ำท่วมมีการคุ้มครองคล้ายในกรณีไฟไฟม้เลยค่ะ หากน้ำเข้ารถ และมีความเสียหายค่อนข้างเยอะกว่า 70% บริษัทก็จะยึดซากรถและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เรา ส่วนในกรณีที่นำรถไปซ่อมก็จะจ่ายค่าซ่อมตามในเงื่อนไข   2.3 คุ้มครองกรณีโจรกรรม   บริษัทจะทำการจ่ายชดเชยค่าเสียหายตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์   ข้อดีของการทำประกันชั้น 1 ถือว่ามีประโยชน์ครอบคลุมมากๆเลยใช่ไหมคะ แต่ข้อแนะนำคือก่อนที่ทุกคนจะตัดสินใจทำประกัน เราอยากให้ทุกคนลองเปรียบเทียบราคาประกันชั้น 1 ของแต่ละบริษัทก่อนเพื่อให้เราแน่ใจว่าราคาประกันชั้น 1 ของบริษัทที่เราเลือกนั้นคุ้มค่าจริงๆ นอกจากนี้อยากให้เช็คสิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะ เพื่อเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจทำประกัน ให้ทุกคนได้ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่คุ้มค่า คุ้มราคาและคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเราอย่างแท้จริงค่ะ